Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

08/03/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων"

 

 

Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, προϋπολογισμού 9995,02 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

 

I. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
II. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
III. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
IV. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007.
V. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 01/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

 


Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 16/03/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. , στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού, στην Διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, πληροφορίες καθημερινά και τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού στο τηλέφωνο:
28923-40236 , αρμόδια υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών: Πηρουνάκη Μαρία.

 

Αρχεία:

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - (pdf 58KB)

Μελέτη Προμήθειας - pdf 166KB

Προσφορά - word 28ΚΒ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)