Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<< >>

09/02/2018: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 Αρ.πρ.:1516 /8-2-2018

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-02-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Έγκριση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1), εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

2. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

3. Ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της με αρ. 2/2018 μελέτης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά θέση «Μέσα Βρύση».

 

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 270/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός μελών της επιτροπής του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Επέκτασης Μοιρών».

 

5. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των εγγράφων και σύνταξη της διακήρυξης για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεχνητού χορτοτάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», με εκτιμώμενη αξία ποσού των 72.580,57 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

6. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεχνητού χορτοτάπητα βοηθητικού γηπέδου Τυμπακίου», με εκτιμώμενη αξία ποσού των 72.580,57 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και του οργάνου αξιολόγησης (τυχόν) ενστάσεων για την εν λόγω σύμβαση προμήθειας.

 

 

 

 

 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)