Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>

03/11/2017: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07-11-2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φαιστού χρήσης 2014.

 

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση της χρήσης του λογισμικού προστασίας των τοπικών δικτύων των  Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

 

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ονομάτων και MAIL SERVER  του Δήμου Φαιστού.

 

4.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων και ειδικότερα αίτηση αναίρεσης ή αναψηλάφησης κατά των αιτήσεων ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗ, ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ & ΧΑΡΙΤΑΚΗ.

 

5. Έγκριση και διάθεση της πίστωσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της υπ’ αρ. 5/2017 μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου»

 

6. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6266 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για την Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

 

7. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 600.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6211 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 

8.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 399.671,84€ σε βάρος του ΚΑ 15.6211 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

 

9. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 100.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6211 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.

 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 100.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6273 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.

 

11.Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την ανάθεση και εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας υλικών  με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)