Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Δεκέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>

26/10/2017: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Επικύρωση πρακτικού 3ο «Αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου» για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».

 

2. Την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ. 700/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

3. Ορισμός υπολόγου για την ηλεκτροδότηση χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δήμου στις Μοίρες και διάθεση της πίστωσης.

 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Φαιστού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

 

5. Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2018 βάσει του άρθρου 62 του Ν.4483/2017, εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο

 

6.Επικαιροποίηση της 262/2011 απόφαση ΔΣ  «Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων»,εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

 

7.Επιβολή δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

 

8.Επικαιροποίηση και  συμπλήρωση της 295/2011 απόφασης ΔΣ «επιβολή τελών κοινόχρηστων χώρων», εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο.

 

9. Εναρμόνιση συντελεστών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6272 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου για την άρδευση

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)