Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Ιουλιος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

29/09/2017: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Ορισμός υπολόγου για την ηλεκτροδότηση κτηρίου πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες και διάθεση της πίστωσης.

 

2.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, για την εργασία «ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας».

 

3.Ανάδειξη προσωρινού προμηθευτή για την ανάθεση και εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος », με την διαδικασία ανάθεσης του συνοπτικού διαγωνισμού, με εκτιμώμενη αξία ίση του ποσού των 60.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. και ποσού 48.380,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α..

 

4.Ορισμός υπολόγου για την ηλεκτροδότηση χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δήμου στις Μοίρες και διάθεση της πίστωσης.

 

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 22.000,00 ευρώ του έργου με τίτλο «κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων –διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων» και με ΚΑ 2013ΕΠ00200010, ΣΑΕΠ 002  για την διάθεση πίστωσης 7ου Υποέργου με τίτλο « εξοπλισμός Πνευματικού κέντρου ενορίας Φανερωμένης».

 

6.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 90.000,00 ευρώ του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις- κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους χώρους» και με ΚΑ 2014ΕΠ00200007, ΣΑΕΠ 002  για την διάθεση πίστωσης 10ου Υποέργου με τίτλο « διαμόρφωση υπόγειων χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».

 

7.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.613,38 ευρώ του έργου με τίτλο «μελέτες ωρίμανσης έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού προγ/τος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με ΚΑ 2010ΕΠ40200009, ΣΑΕΠ 402  για την διάθεση πίστωσης 5ου Υποέργου με τίτλο « έλεγχος και επικαιροποίηση  των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της Μελέτης Διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».

 

8.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.613,38 ευρώ του έργου με τίτλο «μελέτες ωρίμανσης έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού προγ/τος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με ΚΑ 2010ΕΠ40200009, ΣΑΕΠ 402  για την διάθεση πίστωσης 6ου Υποέργου με τίτλο « έλεγχος και επικαιροποίηση  των γεωμετρικών  στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών της Μελέτης Διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου».

 

9.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.494,20€ σε βάρος του ΚΑ 70.6654.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)