Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Ιουλιος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

28/07/2017: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

 Αρ.πρ.: 12558/27-7-2017

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31-7-2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

1.Την έγκριση των ενεργειών του Δήμαρχου με την 394/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΘΤΩΗ1-80Α) απόφαση για την «Επισκευή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην Δ.Κ. Ζαρού θέση “Κούρτες ”».

 

2.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.095.00.€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Δ.Ε. Τυμπακίου .

 

3..Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.094,93.€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Δ.Ε. Μοιρών .

 

4.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 1.644,00.€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Δ.Ε. Ζαρού .

 

5.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.8131 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις ».

 

6.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 30.690,00.€ σε βάρος του ΚΑ 20.7135.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων .

 

7.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.8114 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Φόροι – Τέλη».

 

8.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6654.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ».

 

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την ετήσια κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών και υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

 

10.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαιστού.

 

11.Την έγκριση των ενεργειών του Δήμαρχου με την 412/2017 (7Ι1ΘΩΗ1-1Ω9) απόφαση για την «Επισκευή υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Μορονίου θέση “Τουλούμια ”».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)