Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Ιουλιος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

24/07/2017: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Αρ.πρ.: 12129/21-7-2017

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25-7-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 25.6264.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων»

 

2. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο Προμήθεια ειδών διατροφής παιδικών Σταθμών.

 

3. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6255 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα».

 

4. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7135.0028 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «προμήθεια ξυλείας για την περίφραξη Λίμνης Ζαρού»

 

5. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 74.855,24€ σε βάρος του ΚΑ 20.6263 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

 

6. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 49.392,40€ σε βάρος του ΚΑ 30.6264 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

 

7. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6263 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

 

8. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 25.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6264 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

 

9. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6212 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης».

 

10. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 11.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6264.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών & φαξ του Δήμου Φαιστού».

 

11. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη».

 

12. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6264.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών ».

 

13. Την έγκριση των ενεργειών του Δήμαρχου με την 382/2017 (ΑΔΑ:ΩΔ3ΠΩΗ1-2ΡΠ) απόφαση για την «Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Σίβα Δήμου Φαιστού»

 

14. Την έγκριση των ενεργειών του Δήμαρχου με την 384/2017 (ΑΔΑ:654ΒΩΗ1-Ο3Κ) απόφαση για την «Επισκευή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Τ.Κ. Πηγαϊδάκια θέση ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ του Δήμου Φαιστού».

 

15.Αίτηση Εμμ. Χαριτάκη για εκπροσώπηση από νομικό σύμβουλο Δ. Φαιστού.

 

16.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 50.744,24€ σε βάρος του ΚΑ 69.7341.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «BIOMASS Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής & αξιοποίησης ξυλώδους βιομάζας τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων (ΧΡΗΜ)».

 

17.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 1.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6442 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων»

 

18. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης του ποσού 7.063,04€ σε βάρος του ΚΑ 00.6525 του Π/Υ οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών».

 

19. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Φαιστού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)