Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

11/08/2017: Συλλογή προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού» , συνολικού κόστους 9.999,36 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους – οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών, να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) και ιδίως του άρθρου 118.

3. Την με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄) και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

6. Η με αριθμό 20 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. .

7. Την με αριθμό 124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση.

8. Την με αριθμό 16/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών.

9. Τις τεχνικές προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που επισυνάπτεται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2017

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)