Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Φεβρουάριος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
<< >>

11/06/2018: Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. Απόφ.: 565

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

4. Την 82/3352/21-02-2011 προηγούμενη απόφαση με την οποία ορίσθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της ομάδας λόγω αποχώρησης τακτικών αλλά και αναπληρωματικών μελών,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

1.τροποποιούμε την 82/3352/21-02-2011 προηγούμενη απόφαση με την οποία ορίσθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2.Συγκροτούμε στο Δήμο Φαιστού Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από 6 μέλη - Μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο.

3.Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

4.Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

5.Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

5.1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ, υπάλληλος ΤΕ Πληροφορικής, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ. 2892340219, e-mail: kainourgiakimagda@0466.syzefxis.gov.gr), με αναπληρωτή τον ΦΛΟΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπάλληλο ΤΕ Μηχανολόγων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2892340226,e-mail: dimosfest@gmail.com )

5.2 ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:(τηλ.2892340263,e-mail:texniki@moires.gov.gr),με αναπληρώτρια την Ανωγειανάκη Μαρία, υπάλληλος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.: 2894340249,  e-mail: manogianaki@0466.syzefxis.gov.gr).

5.3 Σφακιανάκης Εμμανουήλ, υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2892340250, e-mail: oikonomiki@moires.gov.gr), με αναπληρώτρια την ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕ Οικονομίας- Διοίκησης με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2892340210, e-mail: oikonomiki@moires.gov.gr )

5.4 Σαββάκη Μαρία, υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.: 2892340227, e-mail: programmatismos@moires.gov.gr ),με αναπληρωτή τον ΛΑΖΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ Γεωπόνων: (τηλ.2892340235, e-mail: manlazanakis@yahoo.gr).

 5.5 ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,  μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.: 2894340237,  e-mail: dief.do@moires.gov.gr),  με αναπληρώτρια την ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.: 2892340202, e-mail: info@moires.gov.gr).

5.6 Δαριβιανάκης Νεκτάριος, υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.: 2892022212, e-mail: poleod_moir@nah.gr),  με αναπληρώτρια την Κατσιρντάκη Ελπίδα, υπάλληλος ΔΕ Δακτυλογράφων στενογράφων, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.:2892341214,e-mail: poleod_moir@nah.gr).

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Αρμουτάκης Γεώργιος

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)