Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Ιανουάριος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<< >>

25/01/2018: Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25-01-2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για ΔΕ Τυμπακίου».

 

2.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για ΔΕ Μοιρών».

 

3.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6643.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για ΔΕ Ζαρού».

 

4.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 27.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6641.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων για ΔΕ Τυμπακίου»

 

5.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 35.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6641.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων για ΔΕ Μοιρών».

 

6.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6641.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων για ΔΕ Ζαρού».

 

7.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6641.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων για ΔΕ Τυμπακίου».

 

8.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6641.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων για ΔΕ Μοιρών».

 

 

9.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 8.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6641.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων για ΔΕ Ζαρού».

 

10.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 24.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6641.0001 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα για ΔΕ Τυμπακίου».

 

11.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 24.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6641.0002 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα για ΔΕ Μοιρών».

 

12.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 70.6641.0003 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Προμήθεια καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα για ΔΕ Ζαρού».

 

13.Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του ποσού 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6232 του Π/Υ οικ. έτους 2018 του Δήμου για «Μισθώματα κτιρίων τεχνικών έργων ακινήτων»

 

14.Δαπάνη της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού, χωρίς «εγκεκριμένο» προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

 

15.Έγκριση της απόφασης Δημάρχου που αφορά την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για κίνηση των μεταφορικών μέσων της Δ.Ε. Τυμπακίου & Δ.Ε. Μοιρών του Δήμου Φαιστού, λόγω άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών για την αποτροπή απειλής της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος (συλλογή και εναπόθεση των απορριμμάτων), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

 

16.Δαπάνες, χωρίς «εγκεκριμένο» προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

                                  ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)