Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάρτιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>

15/12/2015: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διαφόρων εντύπων» Δήμου Φαιστού για το έτος 2015

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμό 194/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η με αριθμό 88/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

   Ο Δήμαρχος Φαιστού , έχοντας υπόψη του τη με αριθμό 194/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων εντύπων» Δήμου Φαιστού για το έτος 2015 και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου – ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού: 3.819,15 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του νόμιμου Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες συνέταξε σε έκθεση η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φαιστού και τη με αριθμό 88/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έγινε η ψήφιση πίστωσης ισόποσης της ενδεικτικής δαπάνης , ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων εντύπων» Δήμου Φαιστού για το έτος 2015 με απόφαση Δημάρχου μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα είδη της αναφερόμενης προμήθειας , όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ) - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ : 1.439,10 ΕΥΡΩ - ΣΤΟΝ Κ.Α.E: 10.6611 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ατομικό βιβλιάριο χορήγησης φαρμάκων – Μπλοκ διαστάσεων 11,5Χ16 των 220 Φύλλων (όπως το δείγμα)

Tεμάχιο

 

 

 

 

300

3,90 €

1.170,00 €


 ΣΥΝΟΛΟ

1.170,00 €


 ΦΠΑ 23%

269,10 €


 ΓENKO 

ΣΥΝΟΛΟ

1.439,10 €

 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ: 2.380,05 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ Κ.Α.E: 10.6613.0001 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

1

Για το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας -

Ειδοποιητήριο λογαριασμού δημοτικών τελών

Έντυπα διάστασης Α4 - σε μονόχρωμη εκτύπωση χρώματος μπλε (όπως το δείγμα)

 

Τεμάχιο

10.000

0,06 €

600,00 €

 

 

2

Για το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας -

Διπλότυπο Είσπραξης τελών Λαϊκής Αγοράς

Μπλοκ διαστάσεων 15Χ21 - 50 διπλότυπων αυτογραφικών (100 φύλλων) μονόχρωμης εκτύπωσης με αρίθμηση (όπως το δείγμα)

Τεμάχιο

150

3,00 €

 

 

 

 

450,00 €

3

Για το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων -

Εντολή αγοράς καυσίμων και λιπαντικών  

Μπλοκ διαστάσεων 15Χ21- 50 τριπλότυπων αυτογραφικών (150 φύλλων) μονόχρωμης εκτύπωσης με αρίθμηση (όπως το δείγμα)

 

Τεμάχιο

50

3,00 €

 

 

 

 

     150,00 €

4

Για το Ληξιαρχείο του Δήμου Φαιστού -

Μπλοκ διαστάσεων 25Χ35 -διπλότυπων αυτογραφικών φύλλων (όπως το δείγμα) μονόχρωμης εκτύπωσης

 

Τεμάχιο

4

10,00 €

 

 

 

40,00 €

5

Βιβλιάριο άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών -

Βιβλιάριο διαστάσεων 21Χ13,5 - 50 φύλλων με εκτύπωση 2 όψεων. Εξώφυλλο από χαρτόνι (χρώματος ανοικτό πράσινο) με 2 όψεων εκτύπωση. Απλή συρραφή. Μονόχρωμη εκτύπωση. Τα τρία πρώτα φύλλα είναι διαφορετικά και όλα τα υπόλοιπα ίδια. (όπως το δείγμα)

 

Τεμάχιο

 

100

 

2,90 €

 

 

 

 

 

 

290,00 €

 

 

6

Πιστοποιητικό κατοχής ζώων-

Μπλοκ διαστάσεων 15Χ21,5 - 50 τριπλότυπων (λευκό- ροζ- κίτρινο) αυτογραφικών (150 φύλλων) μονόχρωμης εκτύπωσης (όπως το δείγμα)

 

Τεμάχιο

150

2,70 €

 

 

 

405,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ: 

1.935,00 €

 

ΦΠΑ 23% 

445,05 €

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

2.380,05 €

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: (ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β ΠΙΝΑΚΑ) 

 

 

3.819,15 €

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1)    Οικονομική προσφορά

2)    Υπεύθυνη δήλωση

 

1) Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Φαιστού στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος της δαπάνης της αναφερόμενης προμήθειας.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και δεν υπάρχει η δυνατότητα , για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων ειδών .

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση .

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής .

 

2) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς :

—  Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης , δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων , ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων , όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα , ότι δεν κάνουνε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία .

— Δεν τελούνε υπό πτώχευση , διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό , διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό , ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση , διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης .

—  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι .

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 17-12-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Φαιστού και η κατάθεση της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier .

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται .

Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 28923 40241 .

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)