Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

  • ώρα πρόβλεψης:20:00
  • λίγες τοπικές νεφώσεις, 12 ºC
  • άνεμος: 3 μποφώρ
  • πηγή: www.meteo.gr

Διαβουλεύσεις

Εκδηλώσεις

Μάιος  2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>

17/01/2018: Διακήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού»

 

Ο Δήμος Φαιστού Κρήτης με διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 τηλ. 2892340236 fax: 2892340213 Τ.Κ. 70400 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φαιστού, ως εξής:
Είδος Οχήματος: Μεταχειρισμένο ανατρεπόμενο φορτηγό
Ποσότητα: Ένα (1)
Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (για φορτηγά): 20-21 τόνοι
Γενικά χαρακτηριστικά: 4 αξονικό 
Ισχύς Κινητήρα: 360-440 PS
με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Χρόνος παράδοσης των ζητουμένων ειδών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ή λιγότερο στα γραφεία του Δήμου Φαιστού.

Ο Δήμος Φαιστού Κρήτης με διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 τηλ. 2892340236 fax: 2892340213 Τ.Κ. 70400 προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Φαιστού, ως εξής:


Είδος Οχήματος: Μεταχειρισμένο ανατρεπόμενο φορτηγό
Ποσότητα: Ένα (1)
Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (για φορτηγά): 20-21 τόνοι
Γενικά χαρακτηριστικά: 4 αξονικό 
Ισχύς Κινητήρα: 360-440 PS

με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Χρόνος παράδοσης των ζητουμένων ειδών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ή λιγότερο στα γραφεία του Δήμου Φαιστού.

 

Σχετικά αρχεία: 

 

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

02. T.E.Y.Δ. ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

03. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

05. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

06. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

 

 

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)