13/10/2015: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης-αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού

Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

διακηρύσσει

 

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης-αρδευτικό δίκτυο περιοχής

 Κούρτες Ζαρού

 

 

Προϋπολογισμού 545.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

Σχετικά αρχεία :

1.Τεχνική 'εκθεση

2.Τεχνικες Προδιαγραφες Χαλυβδοσωληνων

3.Τεχνικες Προδιαγραφες Ειδικων Τεμαχιων

4.Προϋπολογισμός

5.Προμετρηση

6.Περιληψη Διακηρυξη

7.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.Διακήρυξη

9.Αρθρα_Τιμολ_Συνολ_Κουρτες

10.Υδραυλικοι Υπολογισμοί-Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

________

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)