Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στις τρέχουσες δημόσιες διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών ή δημοπρατήσεων κ.α.

 

 

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)