Τρίτη Ηλικία

Στη δημοτική ενότητα Τυμπακίου, λειτουργούν δύο περιφερειακά ιατρεία, τα οποία βρίσκονται στο Τυμπάκι και στον οικισμό της Γρηγοριάς αντίστοιχα, με βασική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση απλών περιστατικών και τη συνταγογράφηση. Στη δημοτική ενότητα Ζαρού λειτουργεί επίσης ένα περιφερειακό ιατρείο. Βασική ιατρική φροντίδα παρέχεται από το Κέντρο Υγείας που εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μοιρών κι εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Μοιρών, του Τυμπακίου, του Ζαρού και της Γόρτυνας, καλύπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό πληθυσμού, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση λόγω και των αλλοδαπών που εργάζονται στην περιοχή, αλλά και των τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Κέντρο Υγείας Μοιρών διαθέτει 1 ασθενοφόρο ενώ σταθμός του ΕΚΑΒ φιλοξενείται στον χώρο του κολυμβητηρίου Μοιρών. Τα ιατρεία που λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είναι:

Βοήθεια στο Σπίτι

Κοινωνικά Προγράμματα

 

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω δομές, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», τα οποία λειτουργούν επικουρικά με τις προαναφερόμενες υποδομές και συμβάλλουν ουσιαστικά στην φροντίδα της ηλικιακής αυτής ομάδας. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν έχουν κάποιο άλλο άτομο (συνήθως από το οικογενειακό περιβάλλον) για να τα φροντίζει. Παράλληλα μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετούνται και άτομα με αναπηρίες, με μειωμένες ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Στη δημοτική ενότητα Τυμπακίου υλοποιούνται συνολικά δύο προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 1 πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε περίπου 100 άτομα και απασχολεί τρείς (3) υπαλλήλους, ενώ το πρόγραμμα «Κοινωνική Μέριμνα» απευθύνεται σε περίπου 500 άτομα και απασχολεί πέντε (5) υπαλλήλους. Το πρόγραμμα λειτουργεί στη δημοτική ενότητα Ζαρού, καθώς και στη δημοτική ενότητα Μοιρών υπό την ευθύνη του ΚΑΠΗ Μοιρών. Στις Μοίρες το πρόγραμμα ωφελεί 300 περίπου άτομα, ενώ η ομάδα αποτελείται από μία κοινωνική λειτουργό, μία νοσηλεύτρια, δύο οικογενειακούς βοηθούς, ενώ υποστηρίζεται από παθολόγο, φυσιοθεραπευτή και μία δεύτερη νοσηλεύτρια. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

 

•       Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη,

•       Νοσηλευτική φροντίδα,

•       Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα,

•       Διευκόλυνση για την ικανοποίηση πρακτικών καθημερινών αναγκών (καθαριότητα σπιτιού, ατομική καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, πληρωμή λογαριασμών, επικύρωση ιατρικής συνταγογράφησης κ.λ.π.),

•       Επαφές με ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπηρεσίες προνοίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι ωφελούμενοι στην διεκπεραίωση υποθέσεων τους,

•       Ενημέρωση σε θέματα υγείας και πρόληψης.

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)