Δικαιολογητικά για προέγκριση χορήγησης άδειας μουσικής

Απαιτούνται

 

  1. Αίτηση
  2. Τεχνική μελέτη ηχομόνωσης από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχ/κ
  3. Παράβολο 58,69 Ευρώ από το Ταμείο του Δήμου Φαιστού
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)