Ειδικά Δικαιολογητικά για Γραφεία Τελετών

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών ή Φερετροποιείων ή Αποθηκών Φερέτρων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων κατ΄ευθεία γραμμή μετρούμενη από το πλησιέστερο εξωτερικό σημείο του περιβόλου του Νοσοκομείου ή κλινικής οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν δεν υπάρχει περίβολος στο Νοσοκομείο ή την Κλινική η απόσταση μεταξύ των κτιρίων αυτών και των ομοίων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα είναι τουλάχιστον 150 μέτρα . ( Υ.Δ. 2706/20-3-83 Τ.Β. σελ. 1-18 έως 1-20 ).
 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)