17/12/2014 : ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 «Τεχνολογίες και Συστήματα Υποκατάστασης Συμβατικών Καυσίμων στη Θέρμανση Κτιρίων -Εγκατάσταση/Μετατροπή/Αναβάθμιση, Συντήρηση και Χρήση εξοπλισμού θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια, με την αξιοποίηση της Ξυλώδους Βιομάζας (pellets)»

 (87)
 (85)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Φαιστού (86)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)