Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ενότητα που ακολουθεί αφορά στις τρέχουσες δημόσιες διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών ή δημοπρατήσεων κ.α.

 

 

 (85)
Facebook Δήμου Φαιστού (80)
 (82)
 (79)
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Φαιστού (81)
 (75)
 (76)
 (59)
 (78)
 (68)
 (63)
 (60)
 (71)
 (74)
 (70)
 (62)
 (65)
 (66)
 (64)