Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας «Προμήθεια Πέντε Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας» Εκτύπωση
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2020 10:27
Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας με εκτιμώμενη αξία 80.645,16 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.