Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» Εκτύπωση
Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 14:28
Ο Δήμος Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης Νομού Ηρακλείου με έδρα στη Μοίρες με Τ.Κ.: 70400 διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό/απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)», για το έτος 2020., εκτιμώμενης αξίας: ποσό 59.516,13 σε Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 24%, και συνολικής αξίας: ποσό 73.800,00 σε Ευρώ με το ΦΠΑ 24%,