Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Τίτλο:«Μελέτες Ωρίμανσης Διοικητικό Κέντρο Μεσαράς» Εκτύπωση
Δευτέρα, 30 Δεκέμβριος 2019 12:45
Ο Δήμος Φαιστού προκηρύσσει με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του ν.4412/2016 το έργο:  «Μελέτες Ωρίμανσης (Διοικητικό Κέντρο Μεσαράς)» με κωδικό MIS 5022171 με προϋπολογισμό 434.000,00 Ευρώ [συμπεριλαμβανομένων: απρόβλεπτα (15%) και (ΦΠΑ 24%)].