Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων Εκπαιδευτικά Υλικά Χειρονακτικών Κατασκευών και Ζωγραφικής Εκτύπωση
Παρασκευή, 09 Αύγουστος 2019 11:21
Ο Δήμος Φαιστού, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά και εμπορεύονται σχετικά υλικά με το φυσικό αντικείμενο της Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εκπαιδευτικά υλικά χειρονακτικών κατασκευών και ζωγραφικής, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την διενέργεια και ανάθεση της Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εκπαιδευτικά υλικά χειρονακτικών κατασκευών και ζωγραφικής για την κάλυψη ετήσιων αναγκών των Υπηρεσιών και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φαιστού, για το έτος 2019: Προϋπολογισμού 8.289,40 σε ΕΥΡΩ ( 24%).

Σχετικά Αρχεία
01-Πρόσκληση- pdf (210 KB)