Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Εργου Εκτύπωση
Πέμπτη, 04 Απρίλιος 2019 00:00

Ο Δήμος Φαιστού νομού Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού» με εκτιμώμενη συνολική αξία 197.580,64 (πλέον Φ.Π.Α).

 

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - pdf (764 KB)
Περιληπτική - pdf (205 KB)
ΕΣΥ - pdf (412 KB)
Προμέτρηση - pdf (129 KB)
Προΰπολογισμός - pdf (156 KB)
Τιμολόγιο Μελέτης - pdf (329 KB)
Τεχνική Έκθεση - pdf (118 KB)