Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με Τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού» Εκτύπωση
Δευτέρα, 01 Ιούλιος 2019 08:51
Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρρύσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού», με εκτιμώμενη συνολική αξία  197.580,64.

ΑΔΑΜ: 19PROC0051895447 2019-06-28

Σχετικά Αρχεία
Διακήρυξη - pdf (825 KB)
Περιληπτική - pdf (198 KB)
ΕΣΥ - pdf (412 KB)
Προμέτρηση - pdf (129 KB)
Προΰπολογισμός - pdf (156 KB)
Τιμολόγιο Μελέτης - pdf (329 KB) 
Τεχνική Έκθεση - pdf (118 KB)
ΤΕΥΔ - word (190KB)