Δήλωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αντώνη Κωνσταντουλάκη για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Εκτύπωση
Σάββατο, 05 Ιούνιος 2021 09:09
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον άνθρωπο και τη φύση. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και να προστατεύσου με τόσο τους χώρους μέσα στους οποίους εργαζόμαστε και ζούμε, όσο όμως και τους ελεύθερους ανοικτούς πνεύμονες πρασίνου.
Οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού υλοποιήσαμε τις προηγούμενες ημέρεςσειρά από δράσεις καθαριότητας σε διαφορά σημεία του δήμου μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα. Δράσεις όμως πραγματοποιούνται συνεχώς με στόχο πάντοτε τους δημότες και το δήμο μας.