Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 06 Ιούλιος 2020 13:13
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 - Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Το 1ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού το έγγραφο από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την αποστολή της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επαναλειτουργία παρατήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαίδάκια ήρθε στο Δήμο στις 19 -6-2020.
Το 2ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού έμειναν πίσω οι διαδικασίες για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία έως και 15-7-2020.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση επαναλειτουργίας του παραρτήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαϊδάκια για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Φανουράκη Στυλιανή

2. Απευθείας παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg