Ανακοίνωση για Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων Εκτύπωση
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 11:38

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι λειτουργούν καταστήματα:
Α. Υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια τοποθέτησης
τραπεζοκαθισμάτων
Β. Εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
και θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος 2020 όπως εντός τριάντα (30) ημερών να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1080/1980.

Για άδεια χρήσης πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω:
α) Σκαρίφημα στο οποίο να αποτυπώνεται:
1. Η Τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο
2. Υπολογισμός κατάληψης σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος)
3. Μήκος πρόσοψης καταστήματος
4. Πλάτος πεζοδρομίου
β) Αντίγραφο της άδειας του καταστήματος
γ) Δημοτική ενημερότητα

Εάν είναι εταιρεία επιπλέον καταστατικό της εταιρείας και ΑΦΜ του εκπροσώπου της.
Οι αιτήσεις θα σταλούν στο Αστυνομικό Τμήμα να γνωμάτευσει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών η τροχοφόρων από την κατάληψη του χώρου.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την χρήση κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τέλους Μαρτίου 2020

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών