Ανακοίνωση για την Καταγραφή Ακινήτων και Οικοπέδων στην Επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Μοιρών Εκτύπωση
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019 13:25

Στα πλαίσια της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ»
Θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν ακίνητα - οικόπεδα στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Μοιρών, να καταθέσουν στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Φαιστού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (όλων των συνιδιοκτητών)
2. ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εξαρτημένο στο ΕΓΣΑ 87)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα αρχίσει από 02-01-2020 με καταληκτική ημερομηνία την 30-06-2020.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

 

 

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Με α' βαθμό