Απόφαση Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την Κατανομή των Εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2019 10:30
Κοινοποιήθηκε από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου η υπ' αριθμόν 63/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που αφορά την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές της 2ης Ιουνίου 2019. Η απόφαση αυτή αφορά την κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού καθώς και τους εκλεγέντες προέδρους και μέλη των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Φαιστού.

Σχετικά Αρχεία
Απόφαση Πρωτοδικείου - Αρχείο pdf (35 MB)