Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
8η Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022 13:52

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη – Ανυφαντάκη Μαρία

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-04-2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμόν: 643/Α.Π.: 69472/24.09.21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ αρ.Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 18959/02-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1547): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

Θέματα:

 

 1. Έγκριση της υπ’ άρ. 06/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΘΝΟΕΣ5-ΝΔ2) απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με τίτλο «έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2021-2025».
 2. Έγκριση της υπ’ άρ. 07/2022 (ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΟΕΣ5-ΣΔ8) απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με τίτλο «Τροποποίηση των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης αι αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού».
 3. Κατακύρωση – έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πέντε προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 4. Κατακύρωση – έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του σχολείου 3ου Νηπιαγωγείου Μοιρών του Δήμου Φαιστού», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού κτιρίου στέγασης Περιφεριακού Ιατρίου Γρηγοριάς».
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών».
 7. Έγκριση βεβαιωμένης οφειλής,  κωδ.29920.
 8. Έγκριση πρακτικού 1ο αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ενός απορριμματοφόρου περιστρεφόμενου τυμπάνου»”.
 9. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού και του Δήμου Φαιστού για την πράξη με τίτλο: «Έργα διαχείρησης αστικών λυμάτων οικισμών του Δήμου Φαιστού» κι ορισμός 1 μέλους με αναπληρωτή για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης».
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "«Ανόρυξη Γεώτρησης στην ΤΚ Γαλιάς Θέση Σφακιά-Λουριά»".
 11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή δρόμου αναδασμού από επαρχιακή οδό Μοιρών – Πόμπιας έως Συνδετήριο 97 Ε.Ο. – Πετροκεφάλι Και δρόμου αναδασμού από Επαρχιακή όδο Μοιρών - Πετροκεφάλι Εως 97 Ε.Ο».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "«Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού»" (αρ. μελέτης 41/2020).

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (192KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg