Ανακοίνωση για Ρύθμιση Οφειλών Εκτύπωση
Δευτέρα, 23 Αύγουστος 2021 13:01

O Δήμος Φαιστού, σας υπενθυμίζει ότι, στα πλαίσια του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιυτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τοτς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών.

 

 

Σχετικά Άρθρα