Πρόσληψη Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Αύγουστος 2021 12:48
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την καθαριότητα  σχολικών μονάδων στο Δήμο Φαιστού, και συγκεκριμένα. ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ΔΗΛΑΔΗ από την Δευτέρα 16/8/2021 και λήγει την Παρασκευή 20/8/2021.