Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Γραφείο Δημόσιας Υγείας PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 17 Αύγουστος 2008 23:54

Το Γραφείο Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα:

Α. Θέματα Δημόσιας Υγείας

 • Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της δημόσιας υγείας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή τήρηση των προβλεπομένων υγειονομικών διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, αποχέτευση, κοιμητήρια, δημοτικούς χώρους άθλησης, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, δημοτικές και λαϊκές αγορές, την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων, παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, την λειτουργία περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων, την ηχορύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.
 • Ζητήματα σχολικής υγιεινής σχολικά κυλικεία
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθυγιεινών εστιών (από Στάσιμα Νερά, εγκαταλελειμμένα σπίτια, οικόπεδα χωρίς περίφραξη κ.λπ.).
 • Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας (εντομοκτονίες μυοκτονίες).

Β. Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών και γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τις εξής αρμοδιότητες του Δήμου:

 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.
 • Χορήγηση αδειών μικροπωλητών και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων
 • Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937.
 • Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη.
 • Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του N. 2000/1991.
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας ή σφράγιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Γ. Θέματα Άρδευσης

 • Μέριμνα για την καλή συντήρηση και την γρήγορη επισκευή βλαβών στα δίκτυα αρμοδιοτήτων του Δήμου μας.

Δ. Θέματα Λαϊκών Αγορών

 • Μέριμνα για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου
 • Εφαρμογή των δημοτικών, νομαρχιακών διατάξεων περί λαϊκών αγορών
 • Εποπτεία της ορθής λειτουργίας
 • Χορήγηση θέσεων σε συνεργασία με το Σωματείο πωλητών λαϊκής αγοράς
 • Εισήγηση για τη λήψη οποιουδήποτε αναγκαίου μέτρου για την καλύτερη λειτουργία τους
 • Το γραφείο παρακολουθεί τη λειτουργία της δημοτικής Αγοράς, φροντίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη δημοτική Αγορά. Εισηγείται τους κατάλληλους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις των στάσιμων μικροπωλητών, εισηγείται για την επιβολή των τελών και φροντίζει για την είσπραξή τους.
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg