Γραφείο Κυκλοφορίας Εκτύπωση
Δευτέρα, 18 Αύγουστος 2008 00:42

Το Γραφείο Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο για:

  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορίας του έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς [άρθρο 9 του N. 2696/1999, (Α' 57)].
  • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων [άρθρο 3 του N. 2696/1999, (Α' 57)].