Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Εκτύπωση
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2008 00:58

Ασχολείται με τα θέματα που αφορούν: στην καλή λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισμού ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων και λοιπών μηχανών του γραφείου και στην ασφάλεια του εξοπλισμού αυτού στην ανανέωση του εξοπλισμού (λογισμικού και υλικού), στην εισαγωγή και έλεγχο των στοιχείων, στη διακίνηση των εισερχομένων και εξερχόμενων παραστατικών, και στον έλεγχο των στοιχείων των μηχανογραφικών εφαρμογών του γραφείου.