Προέδροι Τοπικών Συμβουλίων Εκτύπωση
Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019 13:44

 

A/A Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
1 Τσαβολάκης Μηνάς Πρόεδρος Τ.Σ. Αντισκαρίου
2 Φραγκιαδάκης Στυλιανός Πρόεδρος Τ.Σ. Βοριζίων
3 Ξενογιαννάκης Μάρκος Πρόεδρος Τ.Σ. Βώρων
4 Στεφανοuδάκης Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Σ. Γαλιάς
5 Σαμιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Σ. Ζαρού
6 Κουτεντάκης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Σ. Καμαρών
7 Μανουσάκης Χαρίδημος Πρόεδρος Τ.Σ. Καμηλαρίου
8 Κτιστάκης Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Σ. Καστελλίου
9 Μαυράκης Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Σ. Μαγαρικαρίου
10 Κακοuλάκης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Σ. Μοιρών
11 Μαραγκάκης Ματθαίος Πρόεδρος Τ.Σ. Μορονίου
12 Τσικνάκης Ματθαίος Πρόεδρος Τ.Σ. Πετροκεφαλίου
13 Κουτσάκης Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Σ. Πηγαϊδακίων
14 Σπινθάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τ.Σ. Πιτσιδίων
15 Φουστανάκης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Σ. Πόμπιας
16 Γιαννακάκης Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Σ. Σίβα
17 Στρατιδάκης Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Σ. Σκουρβούλων
18 Κοκαράκης Χαρίλαος Πρόεδρος Τ.Σ. Τυμπακίου
19 Κουνδουράκης Χρήστος Πρόεδρος Τ.Σ. Φανερωμένης
20 Ρινακάκης Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αληθινής
21 Αγγελιδάκης Σπύρος Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γρηγοριάς
22 Λαντζουράκης Μιχαήλ Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κλήματος
23 Παπαδάκη Αναστασία Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κουσέ
24 Σελιανάκης Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ. Λαγολιό
25 Γιαμπουλάκης Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ. Περίου
26 Σταματάκης Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ρουφά