Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2019 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2019 12:14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 27-03-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με το παρακάτω θέμα:

Εισηγητής Δήμαρχος Αρμουτάκης Γεώργιος

1. Έγκριση στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για τα έτη 2020 – 2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικολακάκης Ιωάννης