Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ 25η 2020 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης
25η 2020 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 24 Δεκέμβριος 2020 12:21

Την Τρίτη 29-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

 1. Απαλλαγή των Ιερών Ναών Δήμου Φαιστού από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
 2. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.
 3. Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 4. Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλυμμηρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
 5. Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
 6. Έγκριση του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δημοσιευμένων προσκλήσεων από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Δ’ Δόσης έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φαιστού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης

 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 202/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διόρθωση κωδικού εξόδων με τίτλο «Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την Μελέτη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους του ανοικτού θεάτρου Ζαρού - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού (μελέτες) - Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ζημιών (πλημμύρες – λασποροές – κατολισθήσεις), που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 6ης Απριλίου 2019 στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού (κατασκευές) - Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή

 1. Διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Φαιστού λόγω παραγραφής τους (λόγω παρέλευσης 5ετίας).
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Φαιστού για την πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
 3. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω μείωσης των εσόδων του προκειμένου να καλύψουν έκτακτες & επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς & λοιπές δαπάνες τους -Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής & τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ


 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg