Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ 24η 2020 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης
24η 2020 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 04 Δεκέμβριος 2020 14:05

Την Τρίτη 08-12-2020  και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β’539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

 1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.
 2. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και ΟΑΕΔ.
 3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίου Νικολούδη στο Σύλλογο Γυναικών Γαλιάς.
 4. Εισήγηση που αφορά τη σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου πόλεως Μοιρών στον Ο.Τ. 206.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

 1. Διάθεση τόκων κληροδοτήματος Γερωνυμάκη.
 2. Εισήγηση για τις μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κλπ) Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.
 3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
 4. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού έτους 2019.
 5. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού έτους 2019.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων 15.7135.0016 για τον εξοπλισμό γηπέδων καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισης επί άμμου (beach volley).
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο Καμαρών.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την προμήθεια υλικών για τα αποδυτήρια γηπέδου Ζαρού.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ως προς τους ΚΑ εξόδων για τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός σταδίου Μοιρών.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 Δήμου Φαιστού» - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ζαρού για τη δημιουργία & λειτουργία χώρου ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης υδατικού περιβάλλοντος Ψηλορείτη» - Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων  00.6421.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑ εξόδων 00.6151.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε. μισθοδοσίας.
 4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων 15.6041.0004 και 15.6054.0002 λόγω COVID-19.
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο «προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού».
 6. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού CONID-19 -Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
 7. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.
 8. Κατάρτιση της έκθεσης της   Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του ΠΔ 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 κεφάλαιο 4.1).
 9. Διάθεση του 50% των αδιάθετων πιστώσεων ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ορφανουδάκης  Εμμανουήλ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg