Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2020 Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 15ης 2020 Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 24 Αύγουστος 2020 13:48
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα θέματα τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω.

 

Η αναγκαιότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, εντάσσουν το δήμο σε καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, δυο εκ των αντιδημάρχων.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, λόγος που δικαιολογεί την απουσία τους.

 

Σε εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και τις υπ'αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 και 20930/31-03-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού να μην γίνει διά ζώσης αλλά δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019. Στα παραπάνω θέματα της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία διά ζώσης, με έγκριση ή όχι επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση ή αποχή, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του Δήμου Φαιστού
γραφείο Προέδρου ΔΣ mail.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

2. Με sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων και να σταλεί με fax στον αριθμό 2892024105 του Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές)

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.
3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Διαχείρισης των Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.).
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή
4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των ΚΑ εξόδων 70.6041.0001 και 70.6054.0002 για την πληρωμή των εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα».
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την πρόσληψη τεχνικού προσωπικού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την ενίσχυση των Κ.Α. εσόδων και εξόδων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 70.6117.0001 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δ. Φαιστού».
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 35.6692.0001.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος
10. Έγκριση χωροθέτησης του Πράσινου Σημείου Μοιρών και ένταξη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του στην ΑΔΑΜ 19SYMV006094578 σύμβαση του ΕΣΔΑΚ.

 


Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 28/08/2020 από ώρα 09:00 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και ώρα 13:00.

 

Μετά το πέρας της ώρας αυτής καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.
Επιπροσθέτως και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:
Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια να υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση.

 

Μπορείτε να απευθύνεστε από τη λήψη της παρούσης (σήμερα 24/8/2020 ) και μέχρι την
28/08/2020 και ώρα 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα ή email

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340201 κινητό 6932919410
Πρόεδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340265- 2892340233 ΚΙΝΗΤΟ 6944590762
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
τηλέφωνα επικοινωνίας 6949312798
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
τηλέφωνα επικοινωνίας 6937129087

Τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν με απόλυτη υπευθυνότητα, ώστε να διαμορφώσετε την κρίση σας κατά τρόπο ξεκάθαρο προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της ψήφου σας.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg