Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης δια Zώσης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 14ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης δια Zώσης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 12:44
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 - Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 04-08-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Εισηγητής Δήμαρχος κ.Νικολιδάκης Γρηγόριος

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.
2. Μεταφορά χώρου επιβίβασης των ταξί Μοιρών.
3. Εφαρμογή σχεδίου ανάπλασης του κεντρικού δρόμου Μοιρών (25ης Μαρτίου), της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Δασκαλογιάννη, με τοποθέτηση κολωνάκια για την πιλοτική λειτουργία του.
4. Διαγράμμιση επί των οδών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου.
5. Ωράριο ανεφοδιασμού καταστημάτων επί της 25ης Μαρτίου.
6. Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
7. Επανάκτηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης και χρήση 3 δημοτικών γεωτρήσεων οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στον ΤΟΕΒ Α Ζώνης και εν συνεχεία παραχώρηση τους στη ΔΕΥΑΦΑΙ.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης

8. Κατασκευή Δημοτικού Αποχωρητηρίου στον οικισμό Πετροκεφαλίου.
9. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250 m3 στην περιοχή Βρέλη.
10. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπλαση πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.
11. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Αποτύπωση ανάδειξη, προστασία και πιστοποίηση των παραλιών Ματάλων και Κόκκινης Άμμου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.
12. Αποδοχή χρηματοδότησης για αντικατάσταση Α) ηλεκτρικού πίνακα και υαλοπίνακα, Β) ηλεκτρικών λαμπτήρων στο γήπεδο Τυμπακίου - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
13. Αποδοχή χρηματοδότησης για συντήρηση γηπέδου Πόμπιας Δήμου Φαιστού - τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
14. 1η τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υπό έργου (Α/Α:1) Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Φαιστού της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαιστού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007972.
15. Κατανομή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2019 στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.
16. Κατανομή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2020 στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή
17. Επικαιροποίηση αποδοχής χρηματοδότησης και κατανομής ποσού 300.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες - τροποποίηση Π/Υ 2020.
18. Τροποποίηση της 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων-διαχειριστών.
19. Ορισμός Ταμία - Διαχειριστή λογαριασμού για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Φαιστού.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg