Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 13ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 13ης 2020 Έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020 13:19
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 - Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 24/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 με τo παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:
Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης φακέλου μελέτης του συλλόγου <<Το Μέλλον>> έως τέλος του μήνα.

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
1. ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 126/2019 περί Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Φαιστού στην περιοχή Αλσυλλίου Αφραθιά στο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης <<ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ>> και να διαγραφεί ο όρος της παρ.(γ) που απαιτεί την εκπόνηση του ειδικού διαχειριστικού σχεδίου.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για κάθε απαραίτητη ενέργεια και υπογραφή.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg