Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 12ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Ιούλιος 2020 13:27
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α') όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 10, ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 - Α.Π.: 20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 14-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ.Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων την περίοδο του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγητής Δήμαρχος κ.Νικολιδάκης Γρηγόριος

2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

3. Έγκριση αντικατάστασης αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Μορονίου θέση «Τουλούμια» του Δήμου Φαιστού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Β' δόσης 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
5. Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαιστού και πρόσληψη προσωπικού.
6. Άμεση δημοπράτηση του Αλσυλίου Κούλε για την επαναλειτουργία του και τη συντήρηση του.
7. Εύρεση οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή
8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού.
10. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση PLOTTER της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.
11. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων και εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO).
12. Διόρθωση τίτλου στον ορθό κωδικό αριθμό εσόδων 1322.0042 και εξόδων 64.7413.0008 του Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.
13. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία του Κ.Α. εξόδων 00.6453.0002 με τίτλο «συνδρομή πρόσβασης στους σταθμούς αναφοράς του δικτύου JGC-NET της εταιρείας JGC για ένα έτος».
14. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων - τροποποίηση Π/Υ 2020.
15. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 ως προς τον ΚΑ εξόδων για συντήρηση Γυμνασίου Μοιρών.
16. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές INTERNET».
17. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας υπογείου δημοτικού καταστήματος Μοιρών.
18. Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού.
19. Ανάκληση της 161/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαγαρικαρίου ο οικίσκος με τον αύλειο χώρο στη θέση Γριά Βρύση, λόγω μη τήρησης των όρων παραχώρησης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πωλιουδάκης Ανδρέας
20. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Φαιστού για την υποβοήθηση των εργασιών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg