Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 11:51

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 έως 13:00

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

  1. Παραχώρηση – Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση ΦΑΟ 94.
  2. Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ σύμφωνα με την απόφαση 15/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ.
  3. Τροποποίηση της 14/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ με το ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ για την πράξη «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμηλαρίου θέση Αι Γιάννης του Δήμου Φαιστού».
  4. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 210/2019 απόφασης Δ.Σ. περί της έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ Τυμπακίου Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».
  5. Στήριξη του θεσμού του ΚΔΑΠ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.
  6. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Σκουρβούλων προς τους οικισμούς Κισσών και Καλοχωραφίτη.
  7. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 134 στις Μοίρες.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή

  1. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 70.6054.0002 με τίτλο «εισφορές εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα».
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης 400.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαιστού» - Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020.
  3. Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μαγαρικαρίου Δήμου Φαιστού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαγαρικαρίου.   

Σε  εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  και  τις υπ'αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020  και 20930/31-03-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται  η συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  Φαιστού  να  μην  γίνει  διά ζώσης  αλλά  δια  περιφοράς    με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019. Στα παραπάνω θέματα της συνεδρίασης οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  ψηφίσουν  όπως  εάν  ήταν  ψηφοφορία  διά  ζώσης, με  έγκριση  ή  όχι  επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση  ή  αποχή, με  μόνη  διαφορά  ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα  κίνδυνο υγείας :

1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, προς το email του  Δήμου Φαιστού

γραφείο Προέδρου ΔΣ mail.: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

2. Με  sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στις υπηρεσίες  του  Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά  του  Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου.

3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  2892024105 του Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές)

Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 19/05/2020 από ώρα 09:00 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι  και  ώρα 13:00.

Μετά το πέρας  της ώρας  αυτής  καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι  αποφάσεις  που  θα  ληφθούν  θα ανακοινωθούν  στο  σώμα  στην  πρώτη συνεδρίαση  μετά  τη λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.  

Επιπροσθέτως  και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή  ολοκλήρωση της διαδικασίας σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια  να υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Μπορείτε να απευθύνεστε από  τη λήψη  της παρούσης (σήμερα 15/5/2020 ) και μέχρι την ώρα 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα  ή email

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340201 κινητό 6932919410

Πρόεδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

τηλέφωνα επικοινωνίας 2892340265- 2892340233 ΚΙΝΗΤΟ 6944590762

email: grammatia.ds@0466.syzefxis.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

τηλέφωνα επικοινωνίας 6949312798

Τα ερωτήματα σας θα απαντηθούν με απόλυτη υπευθυνότητα, ώστε να διαμορφώσετε την κρίση σας κατά τρόπο ξεκάθαρο προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα της ψήφου σας.

Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ανδριγιαννάκης  Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg