Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 27ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 12:33
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 06 -11-2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Ε.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 159/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Φαιστού.
5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού στον ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία


6. Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2019-2021.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φασομυτάκης Ιωάννης


7. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για έργα μέχρι 60.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Φαιστού».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φανουράκη Στυλιανή
10. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
11. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κωνσταντουλάκης Αντώνιος

12. Αύξηση παρεχόμενης ποσότητας νερού στο ιχθυοτροφείο ιδιοκτησίας Ιωάννη Πετρογιαννάκη & Μαρίνας Ιερωνυμάκη.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Πωλιουδάκης Ανδρέας


13. Ένταξη των ελαιοκομικών περιοχών του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg