Πρόσκληση Σύγκλησης 25ης 2019 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος 2019 14:20

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τo παρακάτω θέμα, τo οποίo χαρακτηρίζεται κατεπείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το Π.Δ 94/2019:

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος

1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος