Πρόσκληση Σύγκλησης 23ης 2019 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019 13:07
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 24-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φασομυτάκης Ιωάννης

1. Έγκριση εκδήλωσης τιμής στον μεγάλο δάσκαλο και καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής παράδοσης Σπύρο Σηφογιωργάκη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Φανουράκη Στυλιανή

2. Επιχορήγηση Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 


Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος