Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 17ης 2021 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόσκληση Σύγκλησης 17ης 2021 Τακτικής Μικτής (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος 2021 14:58
Την Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη(μικτή), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 ΚΥΑ :<<'Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 και την αριθμ.642/24-09-21 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.

Η αναγκαιότητα της μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 : <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει)είναι τα παρακάτω.

 

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
1. Περιγραφή Γεωτρήσεων-Αντλητικών μηχανημάτων Δήμου Φαιστού, που εξυπηρετούν υδρευτικές ανάγκες ανα Τ.Κ. και πρέπει να μεταβιβαστούν στην ΔΕΥΑΦ.
2. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.
3. Αναγνώριση της οδού Α.Γ. Ορφανουδάκη ως προυφιστάμενη του 1923.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος
4. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ ΥΕ κλάδου σχολικών καθαριστριών από μερικής απασχόλησης σε πλήρη.
5. Συμπλήρωση της υπ'αρ. 156/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Αποδοχή χρηματοδότησης για υπογειοποίηση δικτύων Δ.Ε.Η. Α.Ε. κεντρικού δρόμου Ματάλων(εντός ορίων των Υ/Σ των Υ/Σ 1 και Υ/Σ 4)-82η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
7. Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για την προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση Πλατείας στους Καλούς Λιμένες-83η Τροποποίηση προϋπολογισμού.
8. Δημιουργία νέου Κ.Α εξόδων για την προμήθεια σκυροδέματος και τυποποιημένων φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβριων-87η τροποποίηση προϋπολογισμού.
9. Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς Βοριζίων-88η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
10. Δημιουργία νέου ΚΑΕ οφειλής σε χρήμα των ΜΑΠ και γάλακτος διδακτικού έτους 2020-2021 καθαριστριών ΙΔΟΧ σε σχολεία του Δ.Φαιστού-84η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
11. Δημιουργία νέου ΚΑΕ προμήθεια χαλυμβινου οπλισμού σκυροδέματος-85η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
12. Δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων για την προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (containers)-86η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
*Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τηλεφωνικά και μέχρι την Τετάρτη 15/12/2021 τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όσοι θα συμμετάσχετε δια ζώσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg