Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Προσκλήσεις ΔΣ Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Πρόσκληση Σύγκλησης 11ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης) PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 11:34
Την Τρίτη 14-09-2021 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

 

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος
1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Γεωλογικές-Γεωτεχνικές μελέτες Υπηρεσίας».

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φασομυτάκης Ιωάννης
2. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας «Ηλεκτροδότηση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Κουσέ».
3. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας «Ηλεκτροδότηση πλατείας Νεκροταφείου Αι Γιώργη Τ.Κ. Κουσέ».
4. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας «Ηλεκτροδότηση πλατείας Κουρμούλη Τ.Κ. Κουσέ».
5. Επιχορήγηση Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Μεσαράς.
6. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Ζαρού.

 

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Γ' Δόσης έτους 2021 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
8. Κατανομή επιχορήγησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2021 στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φαιστού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος

9. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βοριζίων για επέκταση Νεκροταφείου.
10. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου για καλλιτεχνικό σκοπό.
11. Παράταση μίσθωσης ακινήτου Βαρδαλή.
12. Αναγνώριση οφειλής του Δήμου για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - 45η τροποποίηση προϋπολογισμού.
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δ. Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ ασφαλιστικών εισφορών - 42η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
14. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.6451 με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» - 44η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
15. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.6151 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) επί των εισπράξεων των τελών ΤΑΠ και ΔΦ» - 43Η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
16. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φαιστού προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού sars-cov-2 - 46η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
17. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την προμήθεια μολυβδοσφραγίδων & λοιπών υλικών για τα δίκτυα άρδευσης - 48η τροποποίηση Π/Υ 2021.
18. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την προμήθεια ιστών φωτισμού για την νησίδα Καπαριανών - 49η τροποποίηση Π/Υ 2021.
19. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ζαρού - 50η τροποποίηση Π/Υ 2021.
20. Δημιουργία νέων ΚΑΕ για «Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ. Φαιστού», «επιστρώσεις Δημοτικών & Κοινοτικών δρόμων», & «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πλατειών - πεζοδρομίων» - 47η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg